Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Ermelunden


Vejnr.: 157-0916
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ibstrupvej 50 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Ermelunden er anlagt i 1949.

Vejen ligger som en lukket vej sydfor Ermelunden og er opkaldt efter denne.

Ved Ermelunden


Tilbage til oversigten (L - Å)