Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Eltham


Vejnr.: 157-0915
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 34 til blind vej mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Eltham er anlagt i 1937/38. 

Vejen er navngivet efter den tidligere ejendom Eltham ved Tuborg. Eltham var oprindelig udskilt fra Gammel Vartov, og kom omkring århundredeskiftet i familien Dessaus eje.

Ved Eltham


Tilbage til oversigten (L - Å)