Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Bommen (Vangedevej - Snogegårdsvej)


Vejnr.: 157-0912
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 403 sydgående til Vangede Bygade 77.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Bommen er anlagt i 1930/31.

Vejens navn er konstrueret, med hentydning til den gamle Vangede Bom.

Den eneste bom på Kongevejen gennem Gentofte Kommune blev opstillet ved Vangede i 1786.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.
I 1952/53 blev kørebanen udvidet til 8,0 meter.

Ved Bommen (Vangedevej - Snogegårdsvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)