Tilbage til oversigten (L - Å)

Vasehøjvej


Vejnr.: 157-0908
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gyldenlundsvej 30 til Ordrup Jagtvej 68.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vasehøjvej er anlagt i 1920/21.

Vejen er navngivet efter oldtidshøjen Vasehøj, der lå, hvor nu Ordrup Kirke er bygget. Vasen hentyder til det sumpede areal, på hvilket Fredensvej er anlagt.

I 1928 overgik vejen til offentlig vej.

Vasehøjvej


Tilbage til oversigten (L - Å)