Tilbage til oversigten (L - Å)

Vangedevej


Vejnr.: 157-0904
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej til Søborg Hovedgade.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vangedevej er anlagt før 1868, som offentlig vej.

Indtil 1930/31 hed vejen Østerbyvej. Fra 1930/31 hed strækningen fra Skolebakken til Vangede Bygade, Søborghusvejen. Efter 1963 fik vejen sit nuværende navn.

Vejen er den ældgamle alfarvej gennem Vangede fra Søborghus til Lyngby Skel. Vejen må sikkert betragtes som kommunens ældste intakte vej.

Vangedevej


Tilbage til oversigten (L - Å)