Tilbage til oversigten (L - Å)

Vangedeporten


Vejnr.: 157-0907
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 154 til Lysagervej/Skovholmvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vangeporten er anlagt i 1931-33.

Konstrueret navn på indkørslen til vejene på de ” Søllingske Jorder”, som er opkaldt efter grosserer P.V. Sølling, der i 1900 var ejer af jorden. Arealerne var beliggende nord for Ordrupvej. De erhvervedes i 1919 af Gentofte Kommune, der fra 1930, foretog udstykning omkring Lysagervej, Skovholmsvej og Søllingsvej.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Vangedeporten


Tilbage til oversigten (L - Å)