Tilbage til oversigten (L - Å)

Vangede Bygade (Stolpegårdsvej - Snogegårdsvej)


Vejnr.: 157-0903
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Stolpegårdsvej til Vangedevej 50.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vangede Bygade er anlagt som en del af Byledet i 1930/31.

Indtil 1963 var vejen en del af Vangedevej nr. 1-71 og 2-72, samt Byledet nr. 32 og 33. Vejen blev anlagt som offentlig vej.

I 1958 udførte amtet underføring fra Lyngbyvej.
I 1972/73 blev vejen lukket ved Vangedevej/Nybrovej.

Vangede Bygade (Stolpegårdsvej - Snogegårdsvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)