Tilbage til oversigten (L - Å)

Vandrevej


Vejnr.: 157-0901
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Niels Andersens Vej 21 til Vespervej 13.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vandrevej er anlagt i 1930/31.

Vejens navn er konstrueret, uden tilknytning.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Vandrevej


Tilbage til oversigten (L - Å)