Tilbage til oversigten (L - Å)

Valdemar Jensens Vej


Vejnr.: 157-0898
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosehøjvej 4 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vejen er anlagt i 1983.

Vejen er navngivet efter forstander Valdemar Jensen(1882-1976) på havebrugsskolen Vilvorde fra 1911 til 1958. Han overtog nærmest en ruin, men ved hjælp af dygtige medarbejdere lykkedes det ham at bringe skolen på fode igen og han skabte en anset og blomstrende virksomhed.

Valdemar Jensens Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)