Tilbage til oversigten (L - Å)

Valbirkvej


Vejnr.: 157-0897
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 20 til Vingårds Allé 28.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Valbirkvej er anlagt i 1923/24.

Ved udstykningen af jorderne til den tidligere Taffelbays Avlsgård mindedes man, i vejnavnene, det gartneri, der havde været drevet på ejendommen. Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej, på samme areal, var anlagt allerede før århundredeskiftet.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

Valbirkvej


Tilbage til oversigten (L - Å)