Tilbage til oversigten (L - Å)

Vældegårdsvej


Vejnr.: 157-0965
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Smakkegårdsvej 2 til Jægersborg Allé 115.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vældegårdsvej er anlagt før 1868.

Vejen er navngivet efter Vældegården. Vejen, der for en del fører over Vældegårdens jorder har fra de ældste tider været offentlig vej. Et forslag om at ændre vejnavnet til Prins Axels Vej blev efter protest fra et stort antal beboere trukket tilbage i 1970.

Indtil 1900 en del af Gentoftevejen. Denne blev delt i 1928 så Vældegårdsvej opstod i 1969, hvorved Gentoftegade opstod.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.

Vældegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)