Tilbage til oversigten (L - Å)

Udsigten


Vejnr.: 157-0896
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kirkebakken/Skrænten, og to blinde ender mod nord og syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Udsigten er anlagt i 1917/18.

Vejenavnet hentyder til den udsigt, over Gentofte Sø, man har fra de huse der er beliggende på vejen.

I 1918 overgik vejen til offentlig vej.

Udsigten


Tilbage til oversigten (L - Å)