Tilbage til oversigten (L - Å)

Tværbommen


Vejnr.: 157-0895
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ved Bommen 20 til Brogårdsvej, spærret ved Brogårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tværbommen er anlagt i 1945, som offentlig vej.

Vejens navn er konstrueret, og hentyder til den gamle Vangede Bom. 

Den eneste bom på Kongevejen gennem Gentofte Kommune blev opstillet ved Vangede i 1786.

I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.
I september 1973 blev vejen lukket ved Brogårdsvej.

Tværbommen


Tilbage til oversigten (L - Å)