Tilbage til oversigten (L - Å)

Tuborgvej


Vejnr.: 015-0892
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kbhn. Kommune ved Rygårds Allé til Kbhn. kommune / Emdrup.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tuborgvej er anlagt før 1909.

Vejen er navngivet efter bryggeriet Tuborg. Oprindeligt et traktørsted Thueborg beliggende i det sydøstlige hjørne af Ryvangen og ud mod Strandvejen.

I 1867 købte H. P. Prior Ny Vartov. Prior havde ingen bestemte planer for arealernes anvendelse, men han så, at arealerne indebar rige muligheder og tankerne om en havn var nærliggende. En fiskerihavn blev hurtigt opgivet til fordel for en transporthavn. H.P. Prior overdrog sønnen Johannes Prior, der var skibsinspektør i D.F.D.S., at udforme projektet.

På grund af flere skuffelser afhændede H.P. Prior i 1873 havnen og hele ejendommen til et konsortium.

Kort efter blev dette overdraget til A/S Tuborgs fabrikker. Udover ølbrygning bestod virksomheden af et glasværk, en kunstgødningsfabrik og en svovlsyrefabrik.. Øl produktionen gik godt og udvidelser måtte jævnligt foretages.

Det blev efterhånden indlysende, at Tuborg havn for at kunne imødekomme de krav, dens beliggenhed stillede, måtte fornyes. I 1923 blev begyndte man en modernisering som var fuldbragt i 1929. På Østsiden anlagdes spadserestien ” Tuborglinien”

Foran bryggeriet var der i 1883 etableret et meget populært traktørsted ” Tuborgpavillionen” og lige bagved blev den 24,5 m. høje Tuborgflaske fra den store udstilling i 1888 anbragt.

I efteråret 1943 begyndte flygtningefarterne over Øresund og mange mennesker der følte sig truet er fra Hellerup Havn i nattens mulm og mørke blevet sejlet til den lysstrålende svenske kyst, ofte under dramatiske omstændigheder.

I dec. 1909 overgik strækningen fra Lyngbyvej mod øst til offentlig vej. I nov. 1929 overgik strækningen fra Lyngbyvej mod vest til offentlig vej. I 1967/ 68 blev kørebanen udvidet fra 10,0 til 13,7 meter fra Rygårds Allé til Bernstorffsvej. 

Vejen blev amtsvej 1. april 1970, men overgik til kommunen igen 1. januar 2007.

Tuborgvej


Tilbage til oversigten (L - Å)