Tilbage til oversigten (L - Å)

Tuborg Havnepark


Vejnr.: 157-0899
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Philip Heymans Allé til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:
Tuborg Havnepark


Tilbage til oversigten (L - Å)