Tilbage til oversigten (L - Å)

Tuborg Boulevard


Vejnr.: 157-0889
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 58 til Philip Heymans Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tuborg Boulevard er anlagt i 1992, som offentlig vej.

Vejen er navngivet efter bryggeriet Tuborg. Oprindeligt et traktørsted Thueborg beliggende i det sydøstlige hjørne af Ryvangen og ud mod Strandvejen.

I 1867 købte H. P. Prior Ny Vartov. Prior havde ingen bestemte planer for arealernes anvendelse, men han så, at arealerne indebar rige muligheder og tankerne om en havn var nærliggende. En fiskerihavn blev hurtigt opgivet til fordel for en transporthavn. H.P. Prior overdrog sønnen Johannes Prior, der var skibsinspektør i D.F.D.S., at udforme projektet.

På grund af flere skuffelser afhændede H.P. Prior i 1873 havnen og hele ejendommen til et konsortium. Kort efter blev dette overdraget til A/S Tuborgs fabrikker. Udover ølbrygning bestod virksomheden af et glasværk, en kunstgødningsfabrik og en svovlsyrefabrik.. Øl produktionen gik godt og udvidelser måtte jævnligt foretages.

Det blev efterhånden indlysende, at Tuborg havn for at kunne imødekomme de krav, dens beliggenhed stillede, måtte fornyes. I 1923 blev begyndte man en modernisering som var fuldbragt i 1929.

Foran bryggeriet var der i 1883 etableret et meget populært traktørsted ” Tuborgpavillonen” og lige bagved blev den 24,5 m. høje Tuborgflaske fra den store udstilling i 1888 anbragt.

I efteråret 1943 begyndte flygtningefarterne over Øresund og mange mennesker, der følte sig truet, er fra Hellerup Havn i nattens mulm og mørke blevet sejlet til den lysstrålende svenske kyst, ofte under dramatiske omstændigheder.

Tuborg Boulevard


Tilbage til oversigten (L - Å)