Tilbage til oversigten (L - Å)

Tryggehvileparken


Vejnr.: 157-0884
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovvej til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:
Tryggehvileparken


Tilbage til oversigten (L - Å)