Tilbage til oversigten (L - Å)

Trunnevangen


Vejnr.: 157-0887
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 23 til Enighedsvej 16, ensrettet fra Jægersborg Allé til Jensløvs Tværvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Trunnevangen er anlagt før 1916.

Indtil 1921 var vejen en del af Lindegårdsvej.

Ved vejnavneskiftet i 1920 foreslog kommunalbestyrelsen navnet Esperkærsvej efter den gamle lokalitet Esperkærsstykkerne, men efter heftige protester fra vejens beboere vedtoges navnet Trunnevangen efter Trunnes Agre, der ganske vist havde ligget på nordsiden af Jægersborg Allé. Trunne agerne var tillagt Eigården. Trods nye protester fastholdt kommunalbestyrelsen sin beslutning. 

I 1916 overgik vejen til offentlig vej.

Trunnevangen


Tilbage til oversigten (L - Å)