Tilbage til oversigten (L - Å)

Troljevej


Vejnr.: 157-0882
Vejstatus: Privat vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hellerupvej ved jernbanen til banearealet.

Vejnavnets oprindelse og historie:
Troljevej


Tilbage til oversigten (L - Å)