Tilbage til oversigten (L - Å)

Travervænget


Vejnr.: 157-0883
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovshovedvej 31 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Travervænget er anlagt i 1925.

Vejen er navngivet efter den syd for vejen liggende Charlottenlund Traverbane.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej. I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Travervænget


Tilbage til oversigten (L - Å)