Tilbage til oversigten (L - Å)

Traverbanevej


Vejnr.: 157-0885
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 237 til Ordrup Jagtvej 215.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Traverbanevej er anlagt før 1907.

Vejen er navngivet efter Charlottenlund Traverbane der ligger ved vejen.

I 1907 overgik vejen til offentlig vej. 

Traverbanevej


Tilbage til oversigten (L - Å)