Tilbage til oversigten (L - Å)

Tranevænget


Vejnr.: 157-0883
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 6 til Vingårds Allé 68.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tranevænget er anlagt i 1929/31.

Vejen er navngivet efter Tranegården ved Bernstorffsvej. Oprindelig en del af kirkestien fra Strandvejen til Gentofte. Tranegården fik ved udskiftningen 1765, navn efter Tranemose Kær, der lå lidt øst for Bernstorffsvej.

Tranegårdens skæbne formede sig ikke som de øvrige bøndergårdes i Gentofte. Den kom næsten øjeblikkeligt efter udskiftningen på forskellige spekulanters hænder og blev efter et ret kort åremål delt i flere ejendom.

I 1952 overgik vejen til offentlig vej.

Tranevænget


Tilbage til oversigten (L - Å)