Tilbage til oversigten (L - Å)

Tranegårdsvej (Gersonsvej - Bernstorffsvej)


Vejnr.: 157-08
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 209 til Bernstorffsvej 140.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tranegårdsvej er anlagt før 1868.

Vejen er navngivet efter Tranegården ved Bernstorffsvej. Oprindelig en del af kirkestien fra Strandvejen til Gentofte. Tranegården fik ved udskiftningen 1765, navn efter Tranemose Kær, der lå lidt øst for Bernstorffsvej.

Tranegårdens skæbne formede sig ikke som de øvrige bøndergårdes i Gentofte. Den kom næsten øjeblikkeligt efter udskiftningen på forskellige spekulanters hænder, og blev efter et ret kort åremål delt i flere ejendomme.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.
I 1983 blev broen over Kystbanen udvidet fra 13,7 til 15,0 meter.

Tranegårdsvej (Gersonsvej - Bernstorffsvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)