Tilbage til oversigten (L - Å)

Tornagervej


Vejnr.: 157-0877
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Norasvej 21 til Ordrup Jagtvej 88.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tornagervej er anlagt i 1919/21.

I forbindelse med navngivelsen af vejen, må her foreligge en læsefejl fra udskiftningstiden, idet specialkortet over Skjoldgårdens jorder har marknavnet Torntofte Agre, medens der på originalkortet, der er et par år ældre, står Foren-(d.v.s Fåre-) tofte Agre.

I 1937 overgik vejen til offentlig vej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Tornagervej


Tilbage til oversigten (L - Å)