Tilbage til oversigten (L - Å)

Torkel Badens Vej (sidevej til Rygård centret)


Vejnr.: 157-0876
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rygårds Allé 16 til Niels Andersens Vej 4.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Torkel Badens Vej er anlagt i 1918.

Vejen er opkaldt efter Torkel Baden, der ejede Rygården ved Bernstorffsvej.

J.H.E. Bernstorff skænkede sin godsforvalter Torkel Baden Rygården for hans indsats under gennemførelsen af de store landboreformer på Bernstorff gods.

En af de sidste ejere af Rygård, baron Carl Vilhelm Emil Knuth forsøgte, da udstykning i Hellerup begyndte at tage fart, at starte et salg af Rygårdens jorder og lod i 1891 en del af Rygårds alle anlægge. Udstykningen lykkedes først da C.L. Ibsen købte ejendommen.

C.L. Ibsen påbegyndte byggemodningen af arealerne i 1907, men frem til 1916 havde han kun solgt få parceller, da han holdt igen med grundsalget. Herunder havde han afgivet areal til anlæg af Hellerup Kirkegård, samt solgt Rygårds hovedbygning til overretssagfører Johannes Werner.

Johannes Werner boede på Rygården indtil 1930, hvorefter den katolske Stiftelse overtog ejendommen og indrettede det til ” Assumptionsklosteret Rygård ” samt en kostskole, og opførte som en nordfløj den katolske Sct. Therese kirke, hvortil der blev anlagt en lille kirkegård for menigheden.

I 1918 overgik vejen til offentlig vej.   

Torkel Badens Vej (sidevej til Rygård centret)


Tilbage til oversigten (L - Å)