Tilbage til oversigten (L - Å)

Tonysvej


Vejnr.: 157-0875
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ingeborgvej 6 til Bernstorffsvej P-pladser.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tonysvej er anlagt i 1924/25 og 1929/30.

Vejen er opkaldt efter fru Tony Bruun, født Kiær, enke efter grosserer L.E. Bruun, som var ejer af Maltegården.

Maltegården blev opkaldt efter Maglemosen, den blev med sine 105,5 tdr. land langt den største gård i Gentofte sogn. Lars Emil Bruun begyndte omkring århundredskiftet udstykningen af gårdens jorder, og såvel Gentofte Kommunes gamle rådhus, som det nuværende er bygget på Maltegårdens grund. 

I 1938 overgik 45 meter mod øst fra Bernstorffsvej til offentlig vej.
I 1948 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Tonysvej


Tilbage til oversigten (L - Å)