Tilbage til oversigten (L - Å)

Toftholm Allé


Vejnr.: 157-0872
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 77 til Kaas Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Toftholm Allé er anlagt før 1921. 

Indtil da hed vejen Helleruplund Allé. Vejen er navngivet efter Toftholmene som var en del af Heslegårds jorder.

I 1978 overgik vejen til offentlig vej.

Toftholm Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)