Tilbage til oversigten (L - Å)

Toftekærsvej


Vejnr.: 157-0871
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Snogegårdsvej 13 til Buddingevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Toftekærsvej er anlagt omkring 1925.

Vejen er navngivet efter Toftekærsagrene, vest for Vangede. Agrene var oprindeligt en del af Snogegårdens jorder.

I 1939 overgik strækningen fra Snogegårdsvej til Folkevej til offentlig vej.
I 1949/50 anlagt fra Folkevej til kommunegrænsen, som offentlig vej.
I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Toftekærsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)