Tilbage til oversigten (L - Å)

Tjørnestien


Vejnr.: 157-0870
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej 52 til CL. Ibsens Vej 51.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tjørnestien er anlagt i 1941.

Vejen er navngivet efter Tjørnegården. 

Tjørnegården fik navn efter Tjørnebjergene. Dens jorder lå umiddelbart nord for Gentofte Sø. Gårdens første ejer blev Christen Mortensen, som i 1770 solgte den til Peder Pedersen, der byggede den nye gård ude på jorderne. Den blev i det følgende århundrede handlet mange gange, sidst til den i 1912 overgik til Frederiksholm Tegl- og Kalkværker. Store arealer henlå som lergrave, da Gentofte Kommune i 1921 overtog ejendommen.

Kommunens idrætsinspektør, oberstløjtnant Holger Nielsen, foreslog da at man på de tidligere lergraves grund anlagde et stadion. Dette blev udført efter planer af arkitekt Arne Jacobsen. Anlægget blev begyndt i 1920 og afsluttedes i 1942.

Tjørnestien blev overtaget til offentlig vej den 20. december 2012.

Tjørnestien


Tilbage til oversigten (L - Å)