Tilbage til oversigten (L - Å)

Tjørnekrogen


Vejnr.: 157-0867
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej 51 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tjørnekrogen er anlagt i 1923.

Vejen er navngivet efter, at den er den lukkede fortsættelse af Tjørnegårdsvejen syd for Brogårdsvej.

Efter Tjørnegården. Tjørnegården fik navn efter Tjørnebjergene. Dens jorder lå umiddelbart nord for Gentofte Sø. Gårdens første ejer blev Christen Mortensen, som i 1770 solgte den til Peder Pedersen, der byggede den nye gård ude på jorderne. Den blev i det følgende århundrede handlet mange gange, sidst til den i 1912 overgik til Frederiksholm Tegl- og Kalkværker. Store arealer henlå som lergrave, da Gentofte Kommune i 1921 overtog ejendommen.

Kommunens idrætsinspektør, oberstløjtnant Holger Nielsen, foreslog da, at man på de tidligere lergraves grund anlagde et stadion. Dette blev udført efter planer af arkitekt Arne Jacobsen. Anlægget blev begyndt i 1920 og afsluttedes i 1942. 

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Tjørnekrogen


Tilbage til oversigten (L - Å)