Tilbage til oversigten (L - Å)

Tjørnegårdsvej


Vejnr.: 157-0866
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej 50 til C. L. Ibsens Vej 47.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tjørnegårdsvej er anlagt i 1917/18.

Vejen er navngivet efter Tjørnegården. Tjørnegården fik navn efter Tjørnebjergene. Dens jorder lå umiddelbart nord for Gentofte Sø. 

Gårdens første ejer blev Christen Mortensen, som i 1770 solgte den til Peder Pedersen, der byggede den nye gård ude på jorderne. Den blev i det følgende århundrede handlet mange gange sidst til den i 1912 overgik til Frederiksholm Tegl- og Kalkværker. Store arealer henlå som lergrave, da Gentofte Kommune i 1921 overtog ejendommen.

Kommunens idrætsinspektør, oberstløjtnant Holger Nielsen, foreslog da, at man på de tidligere lergraves grund anlagde et stadion. Dette blev udført efter planer af arkitekt Arne Jacobsen. Anlægget blev begyndt i 1920 og afsluttedes i 1942.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.
I 1979 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Tjørnegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)