Tilbage til oversigten (L - Å)

Tinglevvej


Vejnr.: 157-0865
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Springdamsvej 4 til blind vej mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tinglevvej er anlagt i 1927.

Oprindeligt var vejene i ” Ibstrupske Villaby” tænkt opkaldt efter sønderjyske stednavne, idet udstykningen fandt sted lige efter genforeningen i 1920, men da de fleste af de foreslåede navne allerede var benyttet i København, blev tanken til dels opgivet, og man beholdt kun navnet Tinglevvej.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

Tinglevvej


Tilbage til oversigten (L - Å)