Tilbage til oversigten (L - Å)

Tellersvej


Vejnr.: 157-0861
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Carolinevej 25 til Marievej 22.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tellersvej er anlagt i 1905.

Vejen er opkaldt efter C. Ph. Teller, som tog polyteknisk adgangseksamen i 1876, og blev i 1882 cand. polyt. i ingeniørfaget. Han fik ansættelse ved Københavns Havnevæsen og deltog i en række store opgaver. I særlig grad deltog han i bygningen af frihavnsanlægget, der blev afsluttet i 1894.

I 1897 blev professoratet i vandbygningsfagene ledigt, og C. Ph. Teller blev udnævnt til professor. I denne stilling udførte han et stort arbejde med at modernisere lærestoffet. Hans forelæsninger var præget af hans store praktiske erfaring og kendskab til arbejdets udførelse. Jævnsides med undervisningsarbejdet udførte han landet over en række havnebygningsarbejder.

Fra 1901 til 1906 var han medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse, og som formand for det tekniske udvalg fik han stor betydning for kommunens tekniske anlæg.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.

TellersvejC.P. Tellers gravmæle på Gentofte Kirkegård.


Tilbage til oversigten (L - Å)