Tilbage til oversigten (L - Å)

Teglværksbakken


Vejnr.: 157-0860
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 295 sydgående til Ellemosevej 100.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Teglværksbakken er anlagt i 1924/25.

Vejen er navngivet efter Dyssegården, der ved udskiftningen 1765 fik navn efter den nærliggende ”dysse”, d.v.s. Ellehøj.

Ellehøj er den smukkest bevarede broncealderhøj, den er fredet og overtaget af Gentofte Kommune der også vedligeholder den.

Dyssegården var ejet af bondeæt indtil 1866, hvor gården blev solgt til overretssagfører P.A. Alberti, der her anlagde Dyssegårdens teglværk. Teglværket eksisterede til 1918, hvorefter man begyndte udstykningen af ejendommen. 1933 brændte Dyssegårdens bygninger helt ned til grunden.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Teglværksbakken


Tilbage til oversigten (L - Å)