Tilbage til oversigten (L - Å)

Teglgårdsvej


Vejnr.: 157-0856
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 325 til Ordrup Jagtvej 109.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Teglgårdsvej er anlagt i 1898.

Vejen er navngivet efter Teglgården. Teglgårdens jorder kom til at udgøre en næsten regelmæssig firkant mellem stranden og Ordrup Jagtvej i øst, og vest og mellem Skjoldgården og Damgården i syd og nord.

Gårdens første ejer var Jacob Sørensen, død 1778, og han begyndte tidligt en udstykning af gårdens jorder langs strandvejen. Den første der købte en parcel var Andreas Peter Bernstorff som i 1770 købte 3 tdr. land på det nordlige hjørne af Strandvejen og Skovshovedvej.

I 1835 gik Teglgaarden i arv til Søren Jacobsen, og samme år giftede han sig med Birthe Christence Nielsdatter fra Højsgaard. Dette ægtepar begyndte straks at udleje stuelængen om sommeren, og kammerherre Carl Berling boede en årrække på gården.

Søren Jacobsen var sognefoged og blev i 1842 medlem af det første sogneformandskab. I 1866 var han formand for festkomiteen i anledning af 100-årsfesten for de Bernstorffske landboreformer. I 1847 mistede Søren Jacobsen sin første hustru og indgik ægteskab med Vilhelmine Algulin. Tre år efter Søren Jacobsens død overdrog hun gården til Niels Peter Jacobsen, som ejede den til 1899.

I 1905 overgik vejen til offentlig vej.

Teglgårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)