Tilbage til oversigten (L - Å)

Tagestorp


Vejnr.: 157-0855
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Parkovsvej 32 og 45 blinde ender mod nord og syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tagestorp er anlagt i 1921.

Vejen er navngivet efter ejendommen ”Tagesminde” Denne blev omkring 1860 udskilt fra Vældegård . Tagesminde har fået sit navn efter Tagemosen, strækningen umiddelbart syd for Bernstorffsparken. Mosens navn tolkes som stedet, hvor man skar tagrør.

I 1959 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Tagestorp


Tilbage til oversigten (L - Å)