Tilbage til oversigten (L - Å)

Tagesmindevej


Vejnr.: 157-0852
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Høeghsmindevej 42 til Parkovsvej 24.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Tagesmindevej er anlagt i 1925.

Vejen er navngivet efter ejendommen ” Tagesminde” Denne blev omkring 1860 udskilt fra Vældegård. Tagesminde har fået sit navn efter Tagemosen, strækningen umiddelbart syd for Bernstorffsparken. Mosens navn tolkes som stedet, hvor man skar tagrør.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej.

Tagesmindevej


Tilbage til oversigten (L - Å)