Tilbage til oversigten (L - Å)

Taffelbays Allé


Vejnr.: 157-0851
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra jernbanen til Tranegårdsvej 33, blind ende mod jernbanen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Taffelbays Allé er anlagt i 1900. 

Vejen er navngivet efter ejendommen Taffelbay Avlsgård ved Tranegårdsvej.

Avlsgården blev anlagt på en del af Maglegårdens jorder i begyndelsen af 1800 året. Navnet fik den af gårdens 2. ejer, Thomas Ter Borch, der havde hentet navnet i Sydafrika, hvor tidens Kina- og Indiensfarere jævnligt gjorde ophold.

Kgl. fuldmægtig Georg Frederik Lindorff boede i en årrække med sin hustru Louise Amalie f. Brummer. Der knytter sig til, deres ægteskab en bortførelseshistorie af det rette romantiske snit, idet Louise Amalies fader ikke ville give sin tilladelse til ægteskabet.

Lindorff lejede da en postvogn, der tidligt om morgenen den 3. nov. 1821 i flyvende fart ad Kongevejen mod Hillerød. Men fader Brummmer opdagede flugten og satte efter dem. Han nåede dem ved døren til Slotskirken, da de kom ud som ægtefolk og tøvede da ikke med, at give dem sin velsignelse.

Bygningerne til Taffelbays Avlsgård var opført ud imod Tranegårdsvej, og der blev i nogle år drevet gartneri her. I halvfemserne begyndte udstykningen langs Almevej og Cottagevej og umiddelbart efter århundredeskiftet langs Phistersvej, Hultmannsvej, Mantziusvej; Stigaardsvej og Wiehesvej.

Kommunens 1. vandværk, Bregnegårdsværket, der blev taget i brug 1. juli 1900, blev anlagt på en del af Taffelbays jorder.

I 1922 og i 1971 (Henningsens Allé 18 til østlig bom) overgik vejen til offentlig vej.

Taffelbays Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)