Tilbage til oversigten (L - Å)

Svejgårdsvej


Vejnr.: 157-0815
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hellerupvej 55 til Bernstorffsvej 74.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Svejgårdsvej er anlagt i 1901.

Vejen er navngivet efter Søndre Svejgård, der lå i Svejageren. Fra nordvest til sydøst blev gårdens marker gennemskåret af Gentofte bys gamle markvej, der i en flad bue ”svejede” sig hen over agerne og skænkede en af disse, og dermed gården sit navn.

Den oprindelige Svejgård blev i 1774 delt i to, nemlig Søndre og Nordre Svejgård. Søndre Svejgård blev opbygget på det nuværende nordlige hjørne af krydset Bernstorffsvej – Kildegårdsvej.

I 1910 overgik vejen til offentlig vej.  

Svejgårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)