Tilbage til oversigten (L - Å)

Svejagervej


Vejnr.: 157-0812
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ammentorpsvej 6 til Kildegårdsvej 27.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Svejagervej er anlagt i 1935/36.

Vejen er navngivet efter marknavnet Svejager.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej.

Svejagervej


Tilbage til oversigten (L - Å)