Tilbage til oversigten (L - Å)

Svanemøllevej (Kbh. - Hellerupvej)


Vejnr.: 157-0811
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej (Kbh.) til Margrethevej 7.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Svanemøllevej er anlagt før 1918.

Indtil 1928 hed strækningen fra Callisensvej til Sofievej, Johannevej. Da vejnavnet Johannevej i Hellerup i 1920 skulle udskiftes, fik vejen navn efter Københavns Svanemøllevej, i hvis forlængelse den hidtidige Johannevej løb.

Svanemøllevej har navn efter den for længst nedlagte Svanemølle syd for Tuborg.

I 1918 overgik strækningen fra Callisensvej til kommunegrænsen til offentlig vej.
I 1926/27 blev vejen udvidet fra Hellerupvej til Callisensvej.
I 1926 overgik strækningen fra Callisensvej til Hellerupvej til offentlig vej.
I 1927 overgik strækningen fra Hellerupvej til Sofievej til offentlig vej.
I 1940 overgik Margrethevej til Sofievej til offentlig vej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 5,5 til 6,4 meter, fra Hellerupvej til Margrethevej.

Svanemøllevej (Kbh. - Hellerupvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)