Tilbage til oversigten (L - Å)

Svalevej


Vejnr.: 157-0810
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 154 til Ingeborgvej 26.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Svalevej er anlagt i 1908.

Ved udstykningen af Høeghsmindes jorder fik vejene fuglenavne.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej. 

Svalevej


Tilbage til oversigten (L - Å)