Tilbage til oversigten (L - Å)

Strandparksvej


Vejnr.: 157-0800
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 94 til Hellerup Havn. Spærret ved Strandvejen, tilkørsel fra Onsgårdsvej/Onsgårds Tværvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Strandparksvej er anlagt før 1909, indtil da hed vejen Ny Strandvej.

Vejen er navngivet efter Hellerup Strandpark. Strandparken og havnen er anlagt på en del af strandengen, som ved udskiftningen fra Bernstorffs gods blev tillagt Onsgården.

I 1907 erhvervede kommunen et areal af strandengen og foretog på strækningen mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej en opfyldning og ud-retning af kystlinien, således at der på den midterste del fremkom en lille vig, hvor Hellerup Lystbådehavn blev anlagt, og på det bagved liggende, opfyldte areal anlagdes Hellerup Strandpark. Staudehaven åbnedes i 1912 for publikum, og rosenhaven udførtes i 1917-18.

Rosenhaven og staudehaven udgør de egentlige haveelementer i Hellerup Strandpark, men parken som helhed består af en række fritidsfunktioner: Badestrand, lystbådehavn, legeplads, tennisbaner samt de to haver. 

Hellerup Strandparks internationale anseelse beror netop på, at disse mange funktioner er samlet i et anlæg, og at parkens udformning stimulerer til samspil mellem anlæggets dele.

Anlægget, som er projekteret af G.N. Brandt, regnes for at være Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens filosofi.

I 1913 overgik vejen til offentlig vej.

Strandparksvej


Tilbage til oversigten (L - Å)