Tilbage til oversigten (L - Å)

Strandlund


Vejnr.: 157-0801
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 144 til blind vej mod Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Strandlund er anlagt i 1978. 

Stedet er opkaldt efter ejendommen "Strandlund", hvis sidste ejer var A.P.Møller(1876-1965).

Strandlund


Tilbage til oversigten (L - Å)