Tilbage til oversigten (L - Å)

Strandhøjsvej


Vejnr.: 157-0799
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Øresundshøj 7 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Strandhøjsvej er anlagt før 1928, indtil da hed vejen Bernhardsvej.

Vejen er navngivet efter ejendommen ”Strandhøj”. Ejendommen er udskilt fra Christiansholm i 1896, da Johan Bagge gav silke- og klædekræmmer Isach Simonsen skøde på dens areal.

I 1960 overgik vejen til offentlig vej. 

Strandhøjsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)