Tilbage til oversigten (L - Å)

Strandengen


Vejnr.: 157-0798
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lille Strandvej til Lemchesvej 22 spærret ved Lille Strandvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Strandengen er anlagt før 1924, indtil da hed vejen Vibevej.

Vejen er navngivet efter sit forløb på Nordre Onsgårds tidligere strandenge.

Strandengen


Tilbage til oversigten (L - Å)