Tilbage til oversigten (L - Å)

Stolpehøj


Vejnr.: 157-0795
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Stolpegårdsvej 21 mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stolpehøj er anlagt i 1943/45.

Vejen er navngivet efter Stolpegården. Stolpegården fik sit navn efter de 2 Stolpehøje der lå på gårdens jorder. Fra udskiftningen til Gentofte kommune i 1874 erhvervede ejendommen havde ejendommen mange forskellige ejere. 

En del af ejendommen blev i 1866 eksproprieret til anlæg af et fæstningsanlæg som indgik i den nordvestlige frontlinie af Københavns landbefæstning. Dette areal, nu kaldet ” Vangede Fort ” blev i 1939 overtaget af Gentofte Kommune og der nu et mindre grønt anlæg.

Bygninger blev i 1952 efter en restaurering indrettet som et alderdomssygehjem ”Vesterled”.

I 1949 overgik vejen til offentlig vej.  
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 7,5 til 8,5 meter.

Stolpehøj


Tilbage til oversigten (L - Å)