Tilbage til oversigten (L - Å)

Stolpegårdsvej


Vejnr.: 157-0791
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangede Bygade 40 til Sognevej 3.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stolpegårdsvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter Stolpegården. Stolpegården fik sit navn efter de 2 Stolpehøje der lå på gårdens jorder. Fra udskiftningen til Gentofte kommune i 1874 erhvervede ejendommen havde ejendommen mange forskellige ejere.

En del af ejendommen blev i 1866 eksproprieret til anlæg af et fæstningsanlæg, som indgik i den nordvestlige frontlinie af Københavns landbefæstning.

Dette areal, nu kaldet ” Vangede Fort ” blev i 1939 overtaget af Gentofte Kommune og der nu et mindre grønt anlæg.

Bygninger blev i 1952 efter en restaurering indrettet som et alderdomssygehjem ”Vesterled”.

I 1922 overgik vejen til offentlig vej.

Stolpegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)