Tilbage til oversigten (L - Å)

Stolbergvej


Vejnr.: 157-0790
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Stolpegårdsvej 11 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stolbergvej er anlagt i 1927.

Vejen er navngivet efter Stolberggården, som var en mindre landejendom, hvis jorder var udstykket dels fra Stolpegården og dels fra Ørnegården.Da ejeren, skomager Chr. Jørgensen i 1818 havde foretaget sit sidste grundkøb kaldte han ejendommen ” Staalberg”.Han må hermed formentlig hentyde til beliggenhed på Stolpegårdens jord, medens navnet næppe har relation til noget medlem af slægten Stolberg

Gårdens bygninger findes stadig i Vangede By, beliggende umiddelbart bag P- pladsen ved Fakta.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Stolbergvej


Tilbage til oversigten (L - Å)