Tilbage til oversigten (L - Å)

Stigaardsvej


Vejnr.: 157-0786
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maglemosevej 49 til Phistersvej 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stigaardsvej er anlagt i 1899/1901.

Vejen er opkaldt efter skuespilleren Lauritz Stigaard(1829-1889),der i en menneskealder og frem til sin død var en af tidens populære skuespillere. 

En række skuespillere og skuespillerinder var, gennem en periode, i sidste halvdel af forrige århundrede stamgæster på Constantia om sommeren. Dette mindes ved navngivningen af kvarterets veje.

I 1914 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Stigaardsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)